Spoedeisende Geneeskunde WFG

Opleiding, onderwijs & meer...

Handleiding Onderwijsdag SEG

De onderwijsdag SEG van het WFG op de 1e dinsdag van de maand bestaat globaal uit 3 delen.

De genodigden krijgen een uitnodiging in Outlook op het werk waarin de tijden en locaties staan (en eventueel gewijzigd worden indien nodig, dus controleer je agenda kort voor de onderwijsdag).

 

Totaaloverzicht met tijden (hieronder staat een nadere uitleg per onderdeel)

09.30 – 10.30 uur opleidingsgroepvergadering

10.15 – 11.30 uur A(N)IOS bespreking door vakgroep

10.30 – 13.00 uur skillstraining

13.15 – 14.30 uur voortgangsgesprek A(N)IOS

13.00 – 14.00 uur lunch

14.00 – 14.30 uur A(N)IOS overleg

14.30 -18.30 uur: onderwijs voor allen

 

Vergaderdeel

De dag start met een vergaderdeel dat wordt voorgezeten door de (plaatsvervangend) opleider, dus Nieke Mullaart-Jansen of Tom Boeije. Er is een 2e vergaderdeel tussen de Skills en het onderwijs.

Tijden:

09.30 – 10.30 uur Opleidingsgroepvergadering (aanwezig SEH-artsen KNMG en de A(N)IOS SEG)

10.15 – 11.30 uur (besloten) A(N)IOS bespreking (aanwezig SEH-artsen KNMG behalve de Skillstraining organisator)

14.00 – 14.30 uur (besloten) A(N)IOS overleg (aanwezig A(N)IOS SEG)

 

Skillstraining

Daarna volgt een Skillstraining georganiseerd door een staflid van de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde.

Hierin worden vaardigheden uit het curriculum aangeleerd en aanvullende vaardigheden waarvan de opleidersgroep heeft bepaald dat die ook bij de skills horen die een hier opgeleide SEH-arts KNMG moet beheersen. De nadruk dient te liggen op het bekwamen in de vaardigheden, eventueel ingeleid met theorie.

Wie er staat ingeroosterd voor de organisatie van de Skillstraining is hier te vinden.

Tijd:

10.30 – 13.00 uur skillstraining

 

Onderwijs

Het onderwijsdeel wordt georganiseerd door een A(N)IOS SEG onder supervisie van een SEH-arts KNMG.

Wie er staat ingeroosterd voor de organisatie van het onderwijs is hier te vinden.

Tijd:

14.30 -18.30 uur: onderwijs Spoedeisende Geneeskunde (Aanwezig: A(N)IOS, Opleidersgroep, gasten)

 

 

Spoedeisende Geneeskunde WFG © 2016 Frontier Theme