Spoedeisende Geneeskunde WFG

Opleiding, onderwijs & meer...

Inhoud Skilltrainingen

Cluster 1

Thema 1/2/3 (chirurgisch/traumatologie)

 • Coniotomie
  • Naald
  • Chirurgisch
 • Thoraxdrain
 • Botnaald
 • Pericardiocentese
 • Ontlasten spanningspneumothorax

 

Cluster 2

Thema 1/2/3/8 (longgeneeskunde)

 • Thoracocentese (geen thoraxdrain)
 • CPAP / BIPAP
 • Intepretatie van respiratoire functietesten (mn Peak Flow)
 • Gedetaileerde bloedgasanalyse en interpretatie

 

Cluster 3

Thema 3 (cardiologie)

 • ECG interpretatie
 • Cardioversie/defibrillatie
 • Vasalva manoevre / sinus carotismassage
 • Transcutaan pacen

 

Cluster 4

Thema 4 (neurologie)

 • Neurologisch lichamelijk onderzoek
 • Verrichten en interpreteren van lumbaalpunctie
 • Beoordelen van CT en MRI van het cerebrum

 

Cluster 5

Thema 6 (Secondary Assessment)

 • Inbrengen CAD
 • Inbrengen maagsonde
 • Vaginaal speculum onderzoek
 • Spoedbevalling begeleiden

 

Cluster 6

Thema 7 (oogheelkunde)

 • Oogheelkundig onderzoek
 • Spleetlamponderzoek en visusbepaling
 • Verwijderen van vreemd lichaam
 • Oogspoelen
 • Aanbrengen oogverband
 • Lateral canthotomie

 

Cluster 7

Thema 7 (KNO)

 • KNO gericht lichamelijk onderzoek
 • Inspectie orofarynx
 • Otoscopie
 • Rhinoscopie anterior
 • Inbrengen neustampon
 • Verwijderen vreemd lichaam
 • Ontlasten peritonsillair abces
 • Hechten oorschelp

 

Cluster 8

Thema 7 (kaakchirurgie)

 • Mond -en kaakheelkundig lichamelijk onderzoek
 • Ontlasten abces
 • Repositie geluxeerd gebitselement
 • Repositie kaakluxatie
 • Anesthesie mond / kaakgebied

 

Cluster 9

Thema 10 (musculoskeletale aandoeningen)

 • Repositietechnieken
  • Schouder
  • Elleboog
  • Heup
  • Knie/Patella
  • Enkel
  • Vinger
 • Beoordeling röntgendiagnostiek
 • Gewrichtspunctie
  • Schouder
  • Elleboog
  • Knie
  • Enkel

 

Cluster 10

Thema 14 (kindergeneeskunde)

 • Kinderreanimatie training
 • Veneuze toegang bij kind
  • Perifeer infuus
  • Botnaald
  • Centraal
 • Kindermishandeling
  • Uitvragen
  • Lichamelijk onderzoek
  • Rapporteren (AMK)

 

Cluster 11

Thema 15  en 11 (pijnstilling / sedatie & fixatie)

 • Eenvoudige loco-regionale anesthesietechnieken
  • Vingerblock
   • Oberst
   • 1 prik volair vingerblock
  • Metacarpaalblock
  • Polsblock
  • Enkelblock
  • Fractuurblock (oa pols/enkel)
  • Intercostaal block
 • Echogeleide zenuwblocks
  • FICB/Femoraal
  • Onderarm
  • Been
 • Sedatietechnieken / PSA:
  • Propofol
  • Ketamine
 • Psychologische benaderingsstrategieën bij pijn
 • Fixatietechnieken bij onrust
  • Mechanisch
  • Medicamenteus

 

Cluster 12

Spoedechografie

 • eFAST
 • Aorta
 • Nieren
 • Blaas
 • Longen
 • Hart
 • Musculoskeletaal
 • Oog
 • DVT
 • Echogeleide toegang (veneus & arterieel)
 • Zwangerschap
 • Shock

 

Cluster 13

Handonderzoek & Kleine chirurgische ingrepen

 • Handonderzoek
 • Incisie en drainage van een abces
 • Panaritium
 • Paronychia
 • Hechten algemeen
 • Strekpees hechten

 

Cluster 14

Gipsverbandtechnieken

 • Immobilisatietechnieken
  • Mitella
  • Sling
  • Vingerspalk
  • Malletspal
  • Living splint
  • Blauwe spalk
  • Gipsspalk
   • Gipsverbanden keuze
   • Gipsverband aanleggen techniek

 

Cluster 15

Scenariotrainingen

 1. Reanimatie
 2. Crashende patient
 3. Ramp
 4. Gesprekstraining
 5. Traumaopvang
 6. Trombolyse CVA
 7. AAAA

 

Spoedeisende Geneeskunde WFG © 2016 Frontier Theme